top of page

Vår Barnehage

Wergelandsveien barnehage er liten, oversiktlig og sjarmerende. Vi holder til På Grim i Kristiansand, i et ærverdig trebygg i det som en gang i tiden var en kirke. Utendørs omkranses vi av flotte trehus fra nabolaget Artillerivollen og Wergelandsveien. Vi har en stor sandkasse, en bil, huske, barnas kiosk og masse gøye leker.

Vi er en liten barnehage med kun 1 avdeling. Vi har en aldersblandet gruppe med barn i alderen 1-6 år. Alle som en, er i én og samme avdeling. Det betyr at de små får noen å se opp til, og de store lærer å ta hensyn til de små. Mange foreldre velger Wergelandsveien nettopp på grunn av at vi driver småskala og er en fleksibel barnehage. Barnehagen jobber for å få medvirkning både fra barn og foreldre så langt det lar seg gjøre.

Hvert år har vi et nytt tema som tar utgangspunkt i det barna er interessert i. Hver uke har vi fast turdager til nærområdet Baneheia, Ravnedalen eller det som passer til årets tema, for eksempel brannstasjon, tog, bibliotek, teater eller kunst. Vi benytter oss av gymsalen på Solholmen skole, der barna får leke aktivt og slippe fantasien løs. For bursdagsfeiringer hører vi på barnas ønsker og lager tema deretter.

Vi lager mat og drikke, gjerne økologisk, fra barnehagens kjøkken. Dette gjør hverdagen lettere for foreldrene og gir barna næringsrik og innbydende mat. Barna har med niste til et måltid tre dager i uken. Vi går ofte på torget for å handle kortreist og oppleve bylivet. 

Barnehagen - front.jpeg

Foreldre-eid barnehage — hva betyr det?

Barnehagen eies av et andelslag som består av de foreldre som til enhver tid har barn i barnehagen. Foreldrene betaler andel på kroner 4.000,- i depositum som tilbakebetales den dagen barnet slutter i barnehagen.  Alle foreldrene er da medeiere i sin egen barnehage, noe som gir engasjement i barnehagen.

Foreldrene sitter i samarbeidsutvalget (styret) og har 3 styremedlemmer. Samarbeidsutvalget/styret står for organisering og gjennomføring av dugnader hvor foreldrene er flinke til å stille opp. Det er styret som ansetter og velger ut hvem som skal jobbe i barnehagen. Når det inviteres til tilstelninger, har vi en veldig høy oppmøteprosent og foreldrene blir kjent sosialt.  Dette er lettere å få til i en liten barnehage som vår.

Foreldrene får være med å bestemme over sitt barns barnehagehverdag så langt det lar seg gjøre. For eksempel når barnet skal sove, hva barnet skal spise, drikke og ikke. Foreldrene inviteres til å komme med innspill til aktiviteter og ekskursjoner. Det legges opp til at foreldrene skal bli minst mulig rammet av planleggingsdager. Noen planleggingsdager legges derfor til lørdager, og avspasering tas i forbindelse med helligdager til jul og påske. Foreldrene er også med å bestemme når barnehagen skal ha sommerstengt.

bottom of page