top of page

Hva er viktig for oss?

Vi er en grønn barnehage som er opptatt av å tenke miljøvennlighet i alt vi gjør. De ansatte og barna kildesorterer, unngår unødvendige innkjøp, lager økologisk mat så langt det lar seg gjøre. Vi prøver å bruke beina eller kollektivtransport hvis vi skal ut fra barnehagen. Energisparing er også viktig, så hos oss går varmepumpa bare når det er nødvendig, og lyset slås av når vi ikke er til stede.

 

Barnehagen har et ikke-økonomisk formål. Dette vil si at ingen tar ut noe utbytte, og at alle midler kommer barn og ansatte til gode. Det arbeides aktivt med likestilling mellom kvinnelige og mannlige ansatte for å få en god kjønnsbalanse i arbeidet.

 

De ansatte ønsker at barn og foreldre skal føle at det går en rød tråd gjennom alt som skjer i barnehagen. Vi jobber for at temaene vi har i barnehagen også skal tas opp hjemme når det passer inn.

Vi ønsker at barna skal ha en aktiv og allsidig hverdag hvor de får mange tilbud om aktiviteter, samtidig som de får tid og anledning til å trekke seg tilbake i fred og ro når de trenger det.

 

Barn er forskjellige og de har ulike meninger og erfaringer. Vår oppgave er å møte barna på deres behov. Hvert barn i barnehagen skal føle at de blir sett, hørt, møtt og forstått. Slik ser vi at vi skaper «gode opplevelser i hverdagen». De voksne i barnehagen ønsker å være gode rollemodeller for barna når det gjelder danning. Barn speiler ofte seg selv i hvordan vi behandler dem. Barna skal bli møtt med gjensidighet og respekt. En fin huskeregler er «alt du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem» (den gyldne regel).

 

Vi ønsker at barna som har gått i Wergelandsveien barnehage skal ha lært seg mye om hvordan man omgås andre mennesker på en hensynsfull og hjertevarm måte. Det settes mye ressurser inn på å hjelpe barna å finne måter å løse konflikter på. Vi vil formidle verdien av å være et godt medmenneske.

 

De ansatte i barnehagen ønsker også å lære barna å være høflige, imøtekommende og inkluderende.

Wergelandsveien barnehage drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Foreldre og barn skal oppleve at barnehagen innfrir de forventninger og de behov som er av betydning for dem. Vi søker kontinuerlig å forbedre vårt tilbud ved å vurdere drift, samarbeidsrutiner, arbeidsmåter, ressursbruk og tilbud til barna. Et menneskelig fellesskap som barnehagen er, trenger stadig fornyelser gjennom økte kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Dette er med på å sikre kvaliteten på det arbeidet som blir gjort i barnehagen.

I barnehagen skal det både være godt å være – og godt å lære.

Vil du lese mer om aktivitetene i barnehagen vår? Årsplanen for 2023/24 kan du laste ned  HER

Barnekunst tre.jpg
Tur i Nupenanlegget.jpeg
bottom of page